Hållbarhet på Apetit För oss på Apetit betyder hållbarhet en livsmedelskedja där näringsrika och säkra livsmedelsprodukter tillverkas av ingredienser som odlas och upphandlas hållbart. Vi utvärderar ständigt effekterna av vår verksamhet på människor, samhället och miljön.

Apetit har genomfört ett omfattande företagsansvarsprojekt där man definierat de viktigaste ansvarsteman i ett hållbarhetsprogram. Programmet innehåller även information samt nyckeltal för att värdera hur ansvarsfullheten utvecklas. I denna bild presenteras verksamheten i fyra delområden. Dessa är Product, Planet, People och Profit.  De teman som är mest relevanta presenteras i den yttre cirkeln.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Om du vill lära dig mer om hållbarhet hos Apetit, läs mer från vår gruppsida.