Kontraktsjordbruk

Apetit har genom långvarigt samarbete med sina avtalsodlare utvecklat metoden Hållbar odling. Apetits metoder för hållbar odling innebär att vi producerar rena, finländska produkter odlade utomhus med respekt för naturen. Målet är att uppnå en så högklassig, säker och miljövänlig odling som möjligt.

Varje år producerar våra drygt 130 finländska Apetit-avtalsodlare cirka 34 miljoner kilo rent och hållbart odlad mat åt oss. Noggrann tajming gör det möjligt att skörda grönsakerna när de är som allra bäst. Utbildade och erfarna Apetit-avtalsodlare använder biologiska och mekaniska växtskyddsåtgärder endast vid behov. Åtgärderna genomförs efter noggrant övervägande och rätt timing. De rapporteras sedan fältspecifikt så att produkten kan spåras hela vägen från fältet till konsumentprodukten.

Metoden täcker de allmänna odlingsprinciperna, de växtspecifika odlingsanvisningarna samt hantering av kvalitet, produktsäkerhet och miljöaspekter. Som en del av Apetits hållbara odlingsmetoder, baseras användningen av gödsel på undersökningar av jordmån, förväxter och växterna som odlas för att försäkra att användningen av gödsel begränsas till den nödvändiga mängden. Detta minimerar risken för att näringsämnen rinner ut i närbelägna vattendrag.

Vid hållbar odling görs växtskyddsåtgärder endast vid behov och i rätt tid, genom biologiska och mekaniska metoder i mån av möjlighet. Alla växtskyddsåtgärder dokumenteras i odlingssystemet ViRe. Råvarorna som används i Apetits hållbara odling kan spåras produktspecifikt via deras batchkoder och bäst-före-datum.

DEN HÅLLBARA ODLINGENS HISTORIA

Apetits hållbara odlingsmetoder baseras på anvisningarna inom IP (Integrated Production) som togs i bruk hos Apetit år 2000 och som eftersträvar ekologiskt hållbar utveckling. Vid IP-odling förverkligas odlingsutveckling, förbättring av kvaliteten på frilandsgrönsaker och hantering av miljökonsekvenser på ett övergripande sätt där hänsyn tas till flera olika perspektiv. IP-odling grundas på växtspecifika odlingsanvisningar samt ett kontinuerligt utvecklingssamarbete med odlare, Apetits experter inom hållbar odling och forskare .

2014 övergick Apetit från IP-odling till IPM-metoden (Integrated Pest Management), som ännu mer övergripande tar hänsyn till växtskyddet.

Bekanta dig ytterligare med Apetits hållbara odlingsmetod: