Räpi försöksgård

KONTINUERLIG UTVECKLING

Apetits hållbara odlingsmetoder utvecklas ständigt. Källan till utvecklingen är Räpi, Apetits egen försöksgård i Kjulo, som har funnits i över 60 års tid. Vår egen testverksamhet hjälper oss att upptäcka de bästa och godaste arterna som är lämpliga att odlas utomhus i Finland och som även har de rätta egenskaperna för frysproduktion.

Räpi försöksgård utvecklar odlingsmetoder som stöttar ett hållbart ekosystem för odling. Skadedjursbekämpning kan exempelvis inkludera nät som täcker skörden och information om skadedjurens livscykel och deras naturliga fiender. Med hjälp av biologiskt nedbrytbara täckande material och mekaniska metoder kan man bekämpa ogräs. Modern teknologi används i pågående undersökningar, där man utreder hur man kan bekämpa ogräs utan kemisk besprutning.

Räpi gård har haft en stor betydelse för utvecklingen av den finländska IP-odlingsmetoden (Integrated Production). Under 2011–2013, deltog gården i projektet Varjellen Viljelty genom att uppdatera nya växtspecifika odlingsanvisningar för att motsvara konsumenternas förväntningar och myndighetskrav.

På Räpi försöksgård har man ett nära samarbete med olika sektorer. Experimentellt samarbete med Apetits avtalsodlare på deras fält, spelar en viktig roll. Den nya kunskapen och expertisen som utvecklas på Räpi, överförs till Apetits dryga 100 avtalsodlare på många sätt, inklusive evenemanget “Testverksamhetsdagarna”, som främjar jordbruk som försörjning i Satakunda.