Nyheter

19.11.2019
Räpi experimental farm

På Apetits försöksgård i Kjulo i Satakunda kommun i Finland, bidrar man aktivt till forskning kring kontraktsodling av växter. Försöksgården har 60 års erfarenhet och samarbetar med avtalsodlare, universitet och forskningsinstitut. På gården utvecklas odlingsmetoder och arter som stöttar ett hållbart ekosystem för odling. Kontinuerlig utveckling Räpi försöksgård har ett nära samarbete med olika sektorer. Experimentellt samarbete med Apetits avtalsodlare på deras fält, spelar en viktig roll.  Den nya kunskapen och expertisen som utvecklas på Räpi överförs till Apetits dryga 100 avtalsodlare. Testverksamhet bidrar till att upptäcka de bästa och godaste arterna som är lämpliga att odlas utomhus och som även har de rätta egenskaperna för frysproduktion.  Försöksgården investerar i nya metoder och teknologi, såsom en kultivator som använder satellitlokalisering och optisk styrning för att kunna rensa bort ogräs så nära plantornas yta som möjligt. Dessutom har man för att undvika skadedjur testat skyddsnät för morötter. Erfarenheterna har varit positiva: skyddsnät har lång livscykel och deras användning minskar betydligt eller eliminerar helt behovet av kemiska bekämpningsmedel. Ett fältstycke på försöksgården används för ekologisk odling. I framtiden kommer försöksgården att utveckla ekologiska odlingsmetoder för att möjliggöra ekologisk odling i industriell skala. Den goda smaken på Apetits frysta grönsaker är ett resultat av expertodling och förstklassiga arter Räpi försöksgård testar hela tiden nya arter för att hitta de med bäst smak, konsistens, näringsmässig kvalitet och med de rätta egenskaperna att användas som Apetits frysprodukter. Apetits produktutveckling guidar också val som relaterar till växtarter och kontraktsodling. Populariteten hos Apetit Kotimainen, ett produktsortiment med fokus på grönsaker odlade i Finland, främjar avtalsodling av nya arter i Finland. Resultaten av forskningen på Räpi försöksgård används för att utveckla Apetits hållbara odlingsmetod som alla Apetits avtalsodlare har förbundit sig till. Den hållbara odlingsmetoden används för att hantera växtspecifika odlingsinstruktioner, kvalitet och produktsäkerhet samt övriga faktorer. Exempelvis används växtskyddsmedel endast när det är nödvändigt och efter noggrant övervägande. Räpi försöksgård spelar en viktig roll för Apetits hållbara odlingsmetod. Räpi har en plats i Finlands odlingshistoria Räpi försöksgårds skriftliga historia fick sin början 1156, då den var en del av Lalli-gården. Apetit har ägt Räpi sedan 1954, då gården såldes till Länsi-Suomen Sokeritehdas Oy, som hade etablerats i Säkylä under tidigt 1950-tal. Apetits arbete påbörjades 1954 som en försöksgård för Länsi-Suomen Sokeritehdas Oy och har fortsatt oavbrutet fram till idag med Räpi som en försöksgård för Lännen Tehtaat och nu Apetit. Idag, som en av få företagsägda försöksgårdar i Finland, bidrar den till utvecklingen av jordbruksexpertisen i Satakunda.

19.11.2019
10 goda skäl att äta frysta grönsaker

Med frysta grönsaker har du skördesäsong i ditt kök varje dag, året om. Grönsakerna fryses ner när de är som allra bäst. 1) Frysta grönsaker håller sig högklassiga, fräscha och nyttiga ju snabbare de tas om hand efter skörden. De finländska ärtornas resa från fält till frys tar cirka två timmar. 2) Frysta grönsaker håller längre än färska. Exempelvis håller Apetit Peas sig färska i minst 18 månader i -20 grader Celsius. 3) Klimatet i Finland är gynnsamt för grönsaker; de långa sommardagarna och ljusa nätterna förhöjer såväl smak som kvalitet. Tack vare den snabba produktionsprocessen, bevaras den goda, färska smaken hos grönsakerna även när de är frysta. 4) Grönsakerna fryses ner när de är som allra bäst – du kan njuta av alla grönsaker när de har skördats, oavsett säsong. 5) Frysta grönsaker är enkla att använda: de har sköljts på förhand samt skalats, hackats och ångkokats. 6) Allting i påsen med frysta grönsaker är ätbart. Du betalar inte för oätliga delar såsom skal eller stjälkar. 7) Det är enkelt att fatta beslut om man följer en specifik diet och vill hålla koll på vikten, eftersom den frysta grönsaksförpackningen innehåller detaljerad information om ingredienser och näringsinnehåll. 8) Apetits frysta grönsaker prepareras så att näringsvärde och färskhet bevaras på bästa möjliga sätt. 9) Färska grönsaker håller hög kvalitet. Apetit kontrollerar noggrant produktionsprocessen för de grönsaker som används, från fält till frys. 10) Genom att använda frysta grönsaker sparar du tid, pengar och arbete och du kan vara säker på att dina produkter är högklassiga och näringsrika. +1) Inget matsvinn! Med frysta grönsaker kan du alltid använda bara den mängd du behöver.